Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1VN 20 BLU17:00-08:00
Locul 2VN 09 YNA17:00-08:00
Locul 3MARISA CAKE CONCEPT SRL 08:00-20:00
Locul 4OZONE PARK INVEST 08:00-20:00
Locul 5VN 01 VBA17:00-08:00
Locul 6VN 26 AGG17:00-08:00
Locul 7VN 98 MAV17:00-08:00
Locul 8VN 03 VLD17:00-08:00
Locul 9VN 86 COL17:00-08:00
Locul 10B 88 PAL17:00-08:00
Locul 11VN 68 RAK17:00-08:00
Locul 12DADDY ACORD SRL08:00-20:00
Locul 13DADDY ACORD SRL 08:00-20:00
Locul 14VN 08 GEI17:00-08:00
Locul 15B 115 MVE17:00-08:00
Locul 16VN 05 VGB17:00-08:00
Locul 17VN 27 ABY17:00-08:00
Locul 18VN 08 BPA17:00-08:00
Locul 19BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL - TANASE LUMINITA 08:00-20:00
Locul 20VN 01 MCN17:00-08:00
Locul 21Contractat
Locul 22Contractat
Locul 23Contractat
Locul 24Contractat
Locul 25Contractat
Locul 26Contractat
Locul 27VN 04 MCN17:00-08:00
Locul 28VN 01 AAR17:00-08:00
Locul 29VN 86 MNPPERMANENT
Locul 30VN 04 STP17:00-08:00
Locul 31VN 11 SMZ17:00-08:00
Locul 32VN 17 WLM17:00-08:00
Locul 33VN 04 JDM17:00-08:00
Locul 34VN 12 AIL17:00-08:00
Locul 35VN 56 BGH17:00-08:00


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire