Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1VN 15 DTA17:00-08:00
Locul 2VN 87 AIR17:00-08:00
Locul 3VN 08 AJY17:00-08:00
Locul 4VN 09 YVN17:00-08:00
Locul 5VN 14 VOI17:00-08:00
Locul 6VN 76 AVR17:00-08:00
Locul 7VN 17 LCI17:00-08:00
Locul 8VN 01 BGF17:00-08:00
Locul 9VN 85 PAU17:00-08:00
Locul 10VN 02 HUN17:00-08:00
Locul 11VN 16 PAN17:00-08:00
Locul 12VN 06 DMD17:00-08:00
Locul 13VN 56 MON17:00-08:00
Locul 14VN 06 CAS17:00-08:00
Locul 15VN 08 HHZ17:00-08:00
Locul 16VN 10 PRV17:00-08:00
Locul 17BZ 03 WLF17:00-08:00
Locul 18DENTAL SMILE FOR ALL SRL-D08:00-20:00
Locul 18VN 06 PRS17:00-08:00
Locul 19VN 69 MACPERMANENT
Locul 20VIOMED SRL 08:00-20:00
Locul 20B 500 DAC17:00-08:00
Locul 21VN 13 ZEP17:00-08:00
Locul 22PAROHIA SFANTUL NICOLAE UMBRA 08:00-20:00
Locul 23VN 22 WGX17:00-08:00
Locul 24VN 07 HVI17:00-08:00
Locul 25VN 73 YUL17:00-08:00
Locul 26VN 05 MSR17:00-08:00
Locul 27VN 19 RYK17:00-08:00
Locul 28VN 14 MDG17:00-08:00
Locul 29VN 13 GOM17:00-08:00
Locul 30VN 13 CGB17:00-08:00
Locul 31VN 11 DJM17:00-08:00
Locul 32VN 06 TWV17:00-08:00
Locul 33VN 74 AGGPERMANENT


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire