Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1CASA DE OASPETI OITUZ 08:00-20:00
Locul 2VN 57 GUGPERMANENT
Locul 3VN 06 EIW17:00-08:00
Locul 4VN 17 CRL17:00-08:00
Locul 5VN 88 WHK17:00-08:00
Locul 6VN 95 TCM17:00-08:00
Locul 7VN 07 TCO17:00-08:00
Locul 8VN 33 PRL17:00-08:00
Locul 9VN 16 MRY17:00-08:00
Locul 10VN 27 ACS17:00-08:00
Locul 11VN 89 EVA17:00-08:00
Locul 12VN 08 DHP17:00-08:00
Locul 13Contractat
Locul 14VN 50 CDI17:00-08:00
Locul 15VN 42 FLY17:00-08:00
Locul 16VN 90 ACC17:00-08:00
Locul 17VN 93 DYA17:00-08:00
Locul 18VN 69 GDG17:00-08:00
Locul 19Contractat
Locul 20VN 09 XGC17:00-08:00
Locul 21VN 08 VZI17:00-08:00
Locul 22VN 20 HEX17:00-08:00
Locul 23VN 68 XXI17:00-08:00
Locul 24VN 67 BOG17:00-08:00
Locul 25VN 07 DKA17:00-08:00
Locul 26VN 30 NDT17:00-08:00


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire