Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1VN 87 ELA17:00-08:00
Locul 2Contractat08:00-20:00
Locul 3VN 06 ATK17:00-08:00
Locul 4VN 12 LIU17:00-08:00
Locul 5MIDENT SRL08:00-20:00
Locul 6VN 08 KLR17:00-08:00
Locul 7VN 25 RYR17:00-08:00
Locul 8VN 16 AEC17:00-08:00
Locul 9VN 24 ASC17:00-08:00
Locul 10VN 06 HWW17:00-08:00
Locul 11VN 18 SVA17:00-08:00
Locul 12VN 01 NRO17:00-08:00
Locul 13VN 14 TON17:00-08:00
Locul 14VN 09 CMF17:00-08:00
Locul 15VN 81 SSS17:00-08:00
Locul 16VN 10 MJV17:00-08:00


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire