Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1VN 64 MRY17:00-08:00
Locul 2VN 23 NYK17:00-08:00
Locul 3VN 05 LVU17:00-08:00
Locul 4VN 06 WRK17:00-08:00
Locul 5VN 16 GAB17:00-08:00
Locul 6VN 14 BEC17:00-08:00
Locul 7VN 77 MEA17:00-08:00
Locul 8VN 77 PMD17:00-08:00
Locul 9VN 07 MMAPERMANENT
Locul 10VN 16 STR17:00-08:00
Locul 11FARMACIA ALCOR SRL08:00-20:00
Locul 12VN 04 AJC17:00-08:00
Locul 13VN 82 WTX17:00-08:00
Locul 14VN 26 FAM17:00-08:00
Locul 15VN 36 MTV17:00-08:00
Locul 16VN 77 NLC17:00-08:00
Locul 17VN 05 EUV17:00-08:00
Locul 18VN 08 BWG17:00-08:00
Locul 19VN 23 GID17:00-08:00
Locul 20EVANONE SRL 08:00-20:00
Locul 21VN 11 MCM17:00-08:00
Locul 21DIVA TOTAL SRL 08:00-20:00
Locul 22VN 51 EOS17:00-08:00
Locul 23VN 08 LVN17:00-08:00
Locul 24VN 95 RAH17:00-08:00
Locul 25VN 11 BAF17:00-08:00
Locul 26ZIVASA LUX SRL 08:00-20:00
Locul 27VN 77 LUK17:00-08:00
Locul 28VN 08 MVB17:00-08:00
Locul 29VN 04 LGH17:00-08:00
Locul 30VN 08 COL17:00-08:00
Locul 31VN 11 DRG17:00-08:00
Locul 32VN 06 JLZ17:00-08:00
Locul 33CABINET MEDICAL MEDICINA INTERNA-DR MIRON MARIANA08:00-20:00
Locul 34VN 90 ROK17:00-08:00
Locul 35VN 10 TABPERMANENT
Locul 36VN 05 JYJ17:00-08:00
Locul 37VN 01 NXP17:00-08:00
Locul 38VN 87 RARPERMANENT
Locul 39VN 35 EVA17:00-08:00
Locul 40VN 91 FAN17:00-08:00
Locul 41VN 01 BMB17:00-08:00
Locul 42VN 24 DCM17:00-08:00
Locul 43VN 58 HAS17:00-08:00
Locul 44VN 07 HKZPERMANENT
Locul 45VN 03 DRN17:00-08:00
Locul 46VN 92 TDF17:00-08:00
Locul 47VN 31 LEX17:00-08:00
Locul 48VN 12 NED17:00-08:00
Locul 49VN 08 AOH17:00-08:00
Locul 50VN 77 FGD17:00-08:00
Locul 51VN 90 FBY17:00-08:00
Locul 52VN 01 GILPERMANENT
Locul 53VN 05 EFG17:00-08:00
Locul 54VN 23 ASA17:00-08:00
Locul 54POPA SORIN VICTOR - TOPOGRAF08:00-20:00
Locul 55VN 07 DMV17:00-08:00
Locul 56VN 90 GZY17:00-08:00
Locul 57VN 63 MOL17:00-08:00
Locul 58VN 09 KDK17:00-08:00
Locul 59VN 02 VOR17:00-08:00
Locul 60VN 47 ANT17:00-08:00
Locul 61VN 70 PAN17:00-08:00
Locul 62VN 11 KRS17:00-08:00
Locul 63VN 08 JFY17:00-08:00
Locul 64PFA VOICU IANINA SIMINA ISENA 08:00-20:00
Locul 64VN 19 MVP17:00-08:00
Locul 65G.S.MOBILE2001 08:00-20:00
Locul 66VN 04 SUMPERMANENT
Locul 67VN 09 MIV17:00-08:00
Locul 68VN 70 NTYPERMANENT
Locul 69VN 08 VXZ17:00-08:00
Locul 70VN 05 HSH17:00-08:00
Locul 71BOOMEXX SRL 08:00-20:00
Locul 72VN 08 BHI17:00-08:00
Locul 73VN 23 MANPERMANENT
Locul 74SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CENTRAL FOTO RADUC 08:00-20:00
Locul 75VN 05 WSW17:00-08:00
Locul 76VN 10 FFB17:00-08:00
Locul 77VN 04 TEB17:00-08:00
Locul 78VN 10 EFG17:00-08:00
Locul 79VN 05 TPIPERMANENT
Locul 80VN 19 DLD17:00-08:00
Locul 81VN 07 RMV17:00-08:00
Locul 82VN 13 MDI17:00-08:00
Locul 83DANCE CLUB SRL 08:00-20:00
Locul 83VN 11 SNY17:00-08:00
Locul 84VN 05 NCH17:00-08:00


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire