Schita parcare
Numar locNr. autoORAR
Locul 1VN 71 SAN17:00-08:00
Locul 2VN 03 YEC17:00-08:00
Locul 3B 114 MMZ17:00-08:00
Locul 4VN 14 AAF17:00-08:00
Locul 5VN 02 MRG17:00-08:00
Locul 6VN 08 WHH17:00-08:00
Locul 7VN 11 CMN17:00-08:00
Locul 8Contractat
Locul 9GL 77 MXR17:00-08:00
Locul 10VN 44 DIA17:00-08:00
Locul 11VN 18 PGM17:00-08:00
Locul 12VN 16 HOT17:00-08:00
Locul 13Contractat
Locul 14VN 59 ANE17:00-08:00
Locul 15OPTICA HOUSE CENTER SRL 08:00-20:00
Locul 16VN 20 RRO17:00-08:00
Locul 17VN 05 GSI17:00-08:00
Locul 18VN 97 HAY17:00-08:00
Locul 19VN 45 ADY17:00-08:00
Locul 20VN 92 WST17:00-08:00
Locul 21VN 81 BIB17:00-08:00
Locul 22VN 58 CSMPERMANENT
Locul 23VN 15 DAE17:00-08:00
Locul 24VN 32 WLF17:00-08:00
Locul 25VN 06 PAC17:00-08:00
Locul 26VN 20 TMR17:00-08:00
Locul 27VN 05 ACL17:00-08:00
Locul 28VN 07 SIL17:00-08:00
Locul 29RODENT 2002 SRL08:00-20:00
Locul 30VN 16 DIN17:00-08:00
Locul 3117:00-08:00
Locul 32VN 32 VAL17:00-08:00
Locul 33VN 01 RXTPERMANENT
Locul 34VN 03 SND17:00-08:00
Locul 35VN 14 YVA17:00-08:00
Locul 36VN 01 TCD17:00-08:00
Locul 3717:00-08:00
Locul 38VN 05 PST17:00-08:00
Locul 39VN 01 KRL17:00-08:00
Locul 40VN 22 MPR17:00-08:00
Locul 41VN 04 AHH17:00-08:00
Locul 42VN 78 ECH17:00-08:00
Locul 43VN 37 MRS17:00-08:00
Locul 44VN 87 DNA17:00-08:00
Locul 45VN 25 NCC17:00-08:00
Locul 46VN 52 MOH17:00-08:00
Locul 47VN 70 GOL17:00-08:00
Locul 48VN 06 BFW17:00-08:00
Locul 49VN 09 NME17:00-08:00
Locul 50VN 70 MNP17:00-08:00
Locul 51CABINET MEDICAL PEDIATRIE-DR.RUSU G.IOAN 08:00-20:00
Locul 51VN 10 RDR17:00-08:00
Locul 52VN 43 GIA17:00-08:00
Locul 53VN 06 ZLZ17:00-08:00
Locul 54VN 01 DLT17:00-08:00
Locul 55VN 70 AAI17:00-08:00
Locul 56VN 05 DSS17:00-08:00
Locul 57VN 05 NHA17:00-08:00
Locul 58VN 52 MOS17:00-08:00
Locul 5917:00-08:00
Locul 60VN 99 SAS17:00-08:00
Locul 61VN 10 VDS17:00-08:00
Locul 62VN 18 FSC17:00-08:00
Locul 63VN 53 ALB17:00-08:00
Locul 64VN 05 DFM17:00-08:00
Locul 65VN 11 SIE17:00-08:00
Locul 66VN 04 MNL17:00-08:00
Locul 67VN 55 DPSPERMANENT
Locul 68VN 06 VPK17:00-08:00
Locul 69Contractat
Locul 70VN 09 HOZ17:00-08:00
Locul 71VN 11 KIO17:00-08:00
Locul 72VN 25 STL17:00-08:00
Locul 73VN 09 PGG17:00-08:00
Locul 74VN 07 SSV17:00-08:00
Locul 75VN 05 JHK17:00-08:00
Locul 76VN 28 WLD17:00-08:00
Locul 77VN 03 VVV17:00-08:00
Locul 78VN 06 TDA17:00-08:00
Locul 79VN 03 YNV17:00-08:00
Locul 80VN 55 REC17:00-08:00
Locul 81VN 01 XMY17:00-08:00
Locul 82VN 05 HJG17:00-08:00
Locul 83VN 09 CJX17:00-08:00
Locul 84VN 91 BRY17:00-08:00
Locul 85VN 07 UVD17:00-08:00
Locul 86Contractat
Locul 87VN 06 NCI17:00-08:00
Locul 88VN 04 BVAPERMANENT
Locul 89MEDIC PRIMAR HEMATOLOGIE - DR. SAULEA C. MANUELA 08:00-20:00
Locul 90Contractat
Locul 91VN 06 TRI17:00-08:00
Locul 92Contractat
Locul 93VN 09 DOI17:00-08:00
Locul 94VN 18 PIM17:00-08:00
Locul 95Contractat


LEGENDA
             Loc disponibil
             Inchiriat persoana fizica
             Inchiriat persoana juridica
             Rezervat persoana cu handicap
             Contractat/in curs de atribuire